Hvad er akupunktur, hvordan virker akupunktur og er der dokumentation for effekt?

Traditionel kinesisk akupunktur bygger på den taoistiske naturfilosofi, som blandt andet forklarer sygdom og sundhed ud fra de kendte yin og yang principper. Her er diagnoserne energetiske overskuds- og underskudstilstande, som skal bringes i balance ved at indstikke nåle i akupunkturpunkter, der er placeret på energibanerne. Moderne Vestlig akupunktur bygger på opdateret viden om patologi og neurofysiologi, og for autoriserede fysioterapeuter en velkendt medicinsk diagnostik. Moderne eller medicinsk akupunktur er, internationalt set, den mest udbredte akupunkturmetode inden for de sundhedsfaglige professioner. Derfor foregår forskningen primært inden for denne teoretiske tilgang. I moderne akupunktur anvendes også kinesiske akupunkturpunkter, hvilket hjælper med at give en fælles terminologi og reproducerbarhed. Disse fordele kan desværre medføre begrebsforvirring om, hvorvidt der er tale om den ene eller anden metodiske tilgang. Fundamentalt kan man sige, hvis der behandles ud fra en medicinsk diagnostik, så er der tale om moderne akupunktur og behandles der ud fra energetiske yin yang diagnoser, så er det ”kinesisk” akupunktur.

I England, Sverige og Tyskland er moderne medicinsk akupunktur, igennem de sidste 25 år blevet integreret i sundhedsvæsenet. Betingelserne for denne integration, i disse lande, har været, at der tages udgangspunkt i medicinsk diagnostik og neurofysiologiske forklaringsmodeller, samt at akupunktur videnskabeligt vurderes på lige fod med andre behandlingsmetoder.

Akupunkturnålene stimulerer nerveender i hud og muskler. Denne afferente stimulation af nervesystemet medfører, at der lokalt i vævet sker en øget blodgennemstrømning, og spinalt og centralt kan stimulationen aktivere hæmmende interneuroner. Dette kan medføre en udskillelse af eksempelvis endorfiner, serotonin og noradrenalin. Disse neuromodulatorer kan hæmme eller stimulere refleksmekanismer i rygmarven og centralt i hjernen. Centralt påvirkes det autonome nervesystem, hypothalamus og det limbiske system, hvor sidstnævnte har indflydelse på smerternes affektive komponenter.  Ved anvendelse af moderne akupunktur vælges og prioriteres der imellem punkter med stærke lokale/segmentale effekter og punkter med stærke centrale/generelle effekter.Førnævnte virkningsmekanismer er belyst ved flere hundrede basalforskningsundersøgelser. De sidste 3-5 år har der været foretaget en række interessante og lærerige undersøgelser, hvor hjernen på forsøgspersoner blev scannet ved henholdsvis akupunktur og snydeakupunktur. Disse undersøgelser har belyst de gunstige effekter, som akupunktur har på det limbiske system.

De neurofysiologiske virkningsmekanismer er i princippet underordnede, hvis ikke kliniske undersøgelser med rigtige patienter viser relevante effekter. Store randomiserede multicenterundersøgelser foretaget i klinisk praksis har været med til at ændre vores viden om akupunkturens kliniske effekter. Tyske sundhedsforsikringer har finansieret flere af disse undersøgelser. Resultaterne fra disse har medført at akupunktur nu er tilskudsberettiget i Tyskland, til udvalgte lidelser. Paradoksalt nok, så er akupunktur i Danmark primært tilskudsberettiget ved Sygeforsikringen Danmark og andre Sundhedsforsikringer, hvis man er registreret alternativ behandler, men ikke hvis man er en autoriseret fysioterapeut, der anvender moderne akupunktur. I England indgår akupunktur i kliniske retningslinjer ved f.eks. behandling af rygsmerter. I en svensk medicinsk teknologivurdering vurderes akupunktur også til at have en god dokumenteret effekt ved behandling af blandt andet rygsmerter. Akupunktur bliver i disse lande ikke længere opfattet som ”alternativ behandling”, men indgår på lige fod med andre ”Mainstream Medicine” behandlingsmetoder.

Cochrane reviews og kliniske multicenterundersøgelser, som beror på resultaterne fra undersøgelser med op til ca. 17.000 forsøgspersoner, bekræfter både statistiske signifikante og kliniske relevante effekter ved behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter, knæartrose, hofteartrose, hovedpine og migræne. Konklusionerne fra disse undersøgelserer samstemmende og lyder vanligt: suppleres konventionel behandling med akupunktur, opnås bedre smertelindring og bedre funktion. Akupunktur kan hjælpe patienten til at kunne træne og kan på lang sigt give et højere aktivitetsniveau.

Evidens for effekter ved behandling af subakromielt smertesyndrom, epicondylitis lateralis, graviditets- og fødselsrelaterede bækkensmerter, uspecifikke nakkesmerter, postoperative smerter, kvalmebehandling og en række andre lidelser er begrænsede.

Forskningen i akupunktur lider ofte under basale og kvalitetsmæssige problemer, hvor der eksempelvis ikke skelnes optimalt mellem akupunktur og den måde, hvormed der gives snydeakupunktur i undersøgelserne. Til tider vurderes effekten af akupunktur uden, at der tages hensyn til det antal af behandlinger der er givet, eller der vurderes samlet på effekten ved behandling af flere forskellige diagnoser på én gang. Derfor er de store Multicenterundersøgelser nok de mest valide undersøgelser der er lavet, da de er udført i klinisk praksis og målrettet én veldiagnosticeret lidelse. Akupunktur forudsætter viden om den praktiske anvendelse, viden om klinisk diagnostik, smertetypediagnostik og neurofysiologi og ikke mindst en fagligt begrundet udvælgelse af patienter, som tilbydes denne behandling.

Hvordan foregår akupunkturbehandlingen?

Behandlingen foregår ved at der stikkes tynde nåle ind i hud og muskler, som stimulerer nervesystemet. Denne stimulering medfører smertelindring, øget blødgennemstrømning og afspænding af musklerne. Under behandlingen, som ikke bør gøre ondt, kan du eksempelvis mærke en ”varme”, ”prikken” eller en let ”sovende” fornemmelse som stråler ud fra de steder, hvor nålene sidder. Normalt indsættes 4-6 nåle i symptomområdet og 2 nåle i hænder eller fødder. Nålene sidder i op til ca. 20 minutter og der behandles 1-2 gange om ugen. Efter ca. 3-5 behandlinger – eller efter ca. 3 uger vurderes det, om akupunkturen har haft effekt. Der vurderes i det enkelte tilfælde,  hvordan der yderligere kan behandles for at opnå de bedste resultater.

Hvordan virker akupunktur? En af de første reaktioner på en virksom behandling er ofte en bedre nattesøvn, og herefter reduktion af smerter og du kan sandsynligvis bedre udføre de aktiviteter, som du tidligere havde problemer med. Kort sagt, så stimulerer nålene kroppens egne smertedæmpende og regenererende processer. Flere studier om kroniske smertetilstande viser, at fem til 10 akupunkturbehandlinger kan have positive effekter i op til 6 måneder.

Er der bivirkninger? Der kan være bivirkninger ved behandling med akupunktur og halvdelen af alle patienter vil føle træthed umiddelbart efter behandlingen. Symptomer eller smerter kan kortvarigt forstærkes, men disse er forbigående og forsvinder sædvanligvis inden for det første døgn. Herudover kan der opstå mindre blødninger og hævelser, hvor nålen har siddet. Ved inkompetent anvendelse af akupunktur kan der i sjældne tilfælde ske uheld med infektion eller perforering af de indre organer.

Særlige forholdsregler? Din fysioterapeut vil spørge om relevante informationer inden behandlingen startes. Fysioterapeuten vil eksempelvis gerne vide om du er gravid, får blodfortyndende medicin eller om du har en kronisk medicinsk sygdom, som du får medicin for. Din fysioterapeut følger sundhedsstyrelsens hygiejneregler og anvender kun sterile éngangsnåle.

Hvorfor vælge en fysioterapeut, når du skal have akupunktur? For at opnå det bedste resultat med akupunktur, er det vigtigt at akupunktur kun anvendes ved veldiagnosticerede tilstande. Fysioterapeuter har en sundhedsfaglig uddannelse på 3½ år inden de går i gang med at lære akupunktur. Fysioterapeuten kan derfor vurdere om akupunktur er en relevant behandling for dig. Fysioterapeuten er samtidig uddannet til at hjælpe dig med den bedste kombination af vejledning, behandling og træning. Din fysioterapeut er uddannet i akupunktur og er medlem af ”Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Akupunktur og Smerte*” – så spørg hvis du vil vide mere.